Egypt


Informace

wádí wádíEgypt je středomořský přímořský stát rozkládající se mezi Středozemním a Rudým mořem v severovýchodní části Afriky (mezi 22. a 32. stupněm zeměpisné šířky). Na východě sousedí s Izraelem (255 kilometrů), na jihu sousedí se Súdánem (1273 kilometrů), na západě s Libyí a ze severu je omýváno mořem. To tvoří hranici v délce 2540 kilometrů. Hlavním zdrojem příjmů je v současnosti Suezský průplav a cestovní ruch. 90% celkové plochy tvoří pouště (Arabská, Libyjská a Núbijská).

Rudé moře Rudé mořeEgypt se dělí na čtyři hlavní geografické oblasti. Nejdůležitější je oblast v údolí Nilu a také jeho rozlehlá delta na severu. Arabská poušť se rozkládá na východě mezi Nilem a Rudým mořem. Východní poušť přechází na jihu v poušť Núbijskou a má hornatý a kamenitý charakter, nachází se maximálně 2187 metrů nad mořem. Libijská poušť na západě (má písčitý charakter) a Sinajský poloostrov (Sinaj).
V Libyjské poušti se nachází nejhlubší Egyptská proláklina Kattara ( 133 metrů pod hladinou moře ). Sinajský poloostrov má rozlohu 61 000 čtverečních kilometrů, nachází se na severovýchodní části Egypta a hraničí s Izraelem, Suezským a Arabským zálivem. Má pouštní charakter a hornaté vnitrozemí. Nejvyšší horou je hora Sv. Kateřiny, která se tyčí 2629 metrů nad mořem. Na Sinaji a v Arabské poušti je vytvořený hustý systém wádí, což jsou koryta vyschlých řek, která se v období srážek naplňují.

řeka Nil řeka NilŘeka Nil je jedinou stálou řekou Egypta. Se svou délkou 6671 km je nejdelší řekou na světě (do této délky se počítá i řeka Kagera, samotný Nil má 5584 kilometrů). Povodí Nilu zasahuje 2 881 000 čtverečních kilometrů. Nil pramení na severovýchodě od jezera Tanganika na území Burundi, protéká skrze Burundi, Rwandu, Tanzánii, Ugandu, Súdán a Egypt, kde ústí do Středozemního moře. Vytvořila se zde rozsáhlá delta o rozloze 22 000 čtverečních kilometrů, se dvěmi hlavními rameny.
poušť poušťNež se spojí s Modrým Nilem, má tok Nilu několik názvů, například Ruvyronza, Ruvuvu, Kagera, Victoria Nile, Horský Nil, Bílý Nil a Nahr an Níl.
Dvakrát ročně v červnu a říjnu, přináší Nil Egyptu záplavy, způsobené zesíleným přítokem Modrého Nilu. Jeho tok je silně regulován díky výstavbě přehrad Asuánu. V roce 1902 byla postavena první malá Asuánská přehrada a v roce 1971 byla dokončena druhá Asuánská přehrada.