Egypt


Informace

stálá služba policie: 122, 900122
turistická policie: 126