Egypt


Informace

Pro návštěvníky, kteří si touží odpočinout u moře, nechat se ovívat příjemným větříkem, vstřebávat sluneční paprsky, naslouchat uklidňujícímu šumění moře a to vše si občas zpestřit nějakou sportovní aktivitou nebo krátkým výletem, nabízí Egypt mnoho možností.
Korálové útesy, pískové pláže a červeně zabarvené hory dodávají pobřeží moře v Egyptě zvláštní, nezapomenutelné kouzlo. A pokud ještě navštívíte zdánlivě klidnou a nevábnou poušť nebo archeologická naleziště, jistě to ve vás zanechá neopakovatelné zážitky, které se ničím nevymažou.