Egypt


Informace

Abú Simbel Abú SimbelV Egyptě na vás dýchne starověká atmosféra velkolepého
světa faraónů.
Ať chcete nebo ne, neubráníte se magickému kouzlu
pyramid, faraónských hrobek, posvátných chrámů a
gigantických soch. Před jejich dokonalostí a velikostí
se vám zatají dech.
V Egyptě naleznete historické perličky - můžete tu spatřit „divy světa“ mezi které patří Cheopsova
pyramida a maják v Alexandrii nebo nejstarší islámskou
univerzitu Al-Azhar či tajemné křesťanské chrámy ukryté uprostřed pouště.
Rozhodně vás historické bohatství Egypta, které je živou ukázkou způsobu života lidí v dávných dobách nenechá chladnými. Obohatí vás o mnoho nových poznatků a zajímavostí na které dlouho nezapomenete.