Turecko


Informace

Podíl obyvatel pracujících vzemědělství vletech 2002 - 2007 poklesl z asi 40 % ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) až na 8,9 %. Obdělavatelná půda tvoří jen 10 % rozlohy státu. Nejintezivněji obdělávaná a díky relativně husté síti vodních toků zavalžovaná je oblast na jihovýchodě Turecka.

Země je zcela soběstačná ve všech základních zemědělských produktech a dokonce část produkce vyváží. Cca 2/3 příjmů zemědělství plynou zrostliné výroby. Mezi pěstované plodiny patří zobilovin (zabírají 80 % osevní polochy - dle: Skokan 2006) převážně pšenice a ječmen. Kdalším plodinám patří kukuřice, žito, oves, proso, rýže, ovoce (čerstvé i sušené), bavlna, čaj, olivy, rozinky. Živočišná výroba je značně extenzivní - svýjimkou chovu drůbeže (chov drůbeže, koz a hovězího dobytka).

Zajímavé odkazy

Mapa využití půdy