Turecko


Informace

Průmysl

Smohutnou industrializací se vTurecku začíná až v 70. a 80. letech 20. století, kdy především stát začal mohutně investovat do budování především energetiky, metalurgie, chemického a petrochemického průmyslu, ale i do výroby automobilů. V 80. letech zasáhla Turecko ekonomická recese. Jejím důsledkem bylo mimo jiné zmenšení míry zasahování státu do ekonomiky, což otevřelo prostor pro vstup zahraničního kapitálu. Díky tomu Turecko na počátku 90. let 20. století zažilo období velkého ekonomického rozvoje.

Turecko patří zhlediska ekonomického mezi nejperspektivnější rozvojové trhy.

Tradičním průmyslovým odvětvím je zde výroba textilií a oděvů. Ještě v 80. letech tvořily turecké textilie 1/3 všeho importu textilií do zemí Evropské unie. I Turecký texitilní průmysl se však musí vyrovnávat se stále sílící konkurencí zČíny a jihovýchodní Asie. I dnes však textilie tvoří 1/3 tureckého exportu a tradiční tkaní a vázání koberců zůstvá pro řadu venkovských domácností výrazným, někdy i jediným zdrojem příjmů (Skokan, 2006).

Celkově lze říci, že většina průmyslové výroby svýjimkou roztroušeného textilnictví a na uhelné pánvi závislém hutnictví je soustředěna při západním pobřeží (další výjimkou je Ankara a okolí a několik málo středisek na jiho země). Vposlední době se v Turecku daří rozvoji především hutnictví, výrobě automobilů a farmaceutickému průmyslu.

Nejdůležitějšími exportími artikly jsou: oděvy, potraviny, textílie, a stále více metalurgické výrobky a dopravní prostředky.

Zajímavé odkazy

Mapa průmyslového využití