Turecko


Informace

Kladný vývoj v ekonomické oblasti neunikl ani komisařům z Evropské unie. Hodnotící zprávy EK z posledních let obsahují i vstřícné formulace: “Turecko značně pokročilo v řešení nejvíce urgentních nevyvážeností v hospodářství, přesto ale není proces vytváření fungujícího tržního hospodářství stále dokončen. Významné sektory turecké ekonomiky již jsou s to vydržet soutěžní tlak a tržní síly v rámci celní unie s EU.” Turkům je ale stále vyčítána příliš vysoká míra inflace (která se v roce 2001 vyšplhala po dvou ekonomických krizích v listopadu 2000 a únoru 2001 až na 50%), což se mimo jiné odrazilo razantním snížením zahraničních investic do tureckého hospodářství a přivodilo útlum průmyslové výroby.

Klasickými výčitkami Bruselu vůči Ankaře jsou zmiňovaný vysoký stupeň angažovanosti státu v ekonomice a váhavost v privatizaci řady důležitých odvětví ekonomiky. Vyčítá se jí i nedostatečné využívání strukturálních fondů, jehož důsledkem jsou velké rozdíly v rozvoji západních a východních oblastí Turecka i v různých sektorech tureckého hospodářství. To pak má za následek zeslabování tzv. reálného hospodářství a únik kapitálu ze země. Počet obyvatel zaměstnaných v zemědělství je stále vysoký. Další výzvou je podle představitelů EU nutnost reformovat v rámci celkové makroekonomické stabilizace fiskální politiku, což by lépe odpovídalo potřebám tržně orientovaného tureckého hospodářství. Vážnou překážkou provádění převážně pozitivně hodnocených hospodářských reforem je mimo jiné komplikovaná ekonomická legislativa a řada byrokratických překážek, spojených s nepřesností právních norem.