Turecko


Informace

Kurdů je kolem 12 mil., ale oficiální čísla neexistují. Kurdové žijí hlavně v JV a V Turecku. Vizuálně Turka od Kurda nepoznáte. Mají ale jinou řeč a kulturu. Kurdové byli a jsou často známí jako divocí, odbojní a proradní lupiči. Je to jistě zjednodušený předsudek, i když špetka pravdy na tom asi bude. Malý národ Kurdů totiž obývá nepříliš úrodné hory a utlačován ze všech stran mocnějšími Peršany, Araby a Turky, bránil se vždy v historii jakémukoliv podmanění. Kurdští lupiči také pravidelně napadali procházející karavany. Kurdové byli také obviňováni, z uctívání ďábla. Většina z nich jsou pravověrní muslimové, ale ve východním Turecku stále ještě existuje sekta uctívající padlého anděla Lucifera, o kterém věří, že mu Bůh prominul. Kurdové byli v Turecku dlouho utlačováni, např. do roku 1991 bylo zakázáno mluvit Kurdsky a neexistovaly školy v Kurdštině. V poslední době se ale situace zlepšuje. Také občanská válka (30 000 mrtvých), která probíhala v 80. a 90. letech v JV Turecku utichla.