Turecko


Informace

Většina návštěvníků, kteří přijíždějí do Turecka poprvé, očekává zemi plnou pouští, palem a velbloudích karavan. Ve skutečnosti je tomu trochu jinak a setkáte se zde spíš se zasněženými vrcholky hor, širokými řekami, členitým pobřežím a úrodnými údolími.Nejvyšší horou Turecka je Ararat, který ční do výšky 5137 m n. m. a hned za ním v pořadí následuje hora Olympus poblíž Bursy s výškou 2543 m n.
Na západě Turecka se rozkládá území kolem Marmarského moře na severu obehnané pásem stepí a nízkých hor, které jsou vhodné pro pastvu dobytka, farmaření a lehký průmysl. Na jížních březích se rozkládají nízké hory a vyšší pohoří včetně druhé nejvyšší hory Uludağ (Olympus) a oblast prosperuje zejména pěstováním ovoce (hroznové víno, broskve nebo meruňky).
Úrodné pláně, údolí, nízké pahorky a menší pohoří tvoří pobřeží Egejského moře. Pokud cestujete tímto regionem, naskytne se vám pohled na stráně porostlé olivami, ovocnými stromy a tabáková a slunčnicová pole v údolích.
Pobřeží Středozemního moře je tvořeno převážně horami a zase jen horami, které se u moře mění v písešné pláže. Mezi městy Antalya a Alanya se ktajina změní v úrodné pláně, aby zase vzrostla v horský pás na západě.
Srdce tureckého kraje představuje Střední Anatolie se svou náhorní plošinou, která místy přechází v hory a sopky se sněhovou pokrývkou na vrcholcích. Krajina je dobrým zdrojem pro pěstování pšenice a pastvu ovcí.
U pobřeží Černého moře se setkáte s podmínkami, které byste těžko čekali v těchto krajích. Srážky tvoří dvojnásobek až trojnásobek průměru země a teploty jsou velmi mírné. Uvidíte zde plantáže lískových ořechů, třešní a tabáku. Farmy poblíž měst produkují mléko, smetanu a máslo známé po celé zemi.
Na východě Turecka se rozkládá pásmo krásné divoké přírody, plné hor a pustin, kterými protékají dvě hlavní řeky Tigris a Eufrat. Lidé zde nejsou tak finančně zabezpečení jako v jiných krajích a jejich živobytí zastupuje převážně pastva ovcí, pěstování pšenice a několik dalších základních plodin.