Turecko


Informace

Pokud si budete chtít v Turecku zapůjčit automobil nebo motorku, je nutné mít speciální mezinárodní doložku k řidičskému průkazu, kterou vystavuje dopravní inspektorát .
Autobusová doprava ve městech je ve většině případech zajišťována tzv. DOLMUŠEM – minibusem. Dolmuše jsou malé sběrné autobusy, které nemají pevný jízdní řád a kromě centra města nemají ani pevně stanovené zastávky. Dolmuše zastavují na znamení (mávnutí rukou apod.). Jízdné se platí přímo řidiči, cena jídzdného je vyznačena na ceníku umístěném v blízkosti řidiče. Trasa těchto minibusů je pevná a místa, kterými dolmuš projíždí, jsou vyznačena na předním skle. Dolmušem se lze dopravit i z blízkosti hotelu do centra města.
TAXI služba – většina taxíků má instalován taxametr, takže s cenou nebývá problém. U většiny taxíkářských stanovišť bývá pravidlem, že je zde navíc umístěn ceník s pevnými cenami do jednotlivých destinací.
V autobusech ani v dolmuši se spropitné nedává. Někdy se ponechá minimální spropitné v taxíku.