Turecko


Informace

Riziko teroristického útoku má v současné době globální charakter, a nelze je proto vyloučit ani v Turecku, přičemž teroristé občas útočí i proti turistickým cílům. Českým občanům doporučujeme, aby dbali při cestách do této země zvýšené opatrnosti, a to zejména na veřejných prostranstvích, kde dochází k větší koncentraci osob a která jsou navštěvována cizinci, aby dodržovali pokyny místních orgánů a kontaktovali v případě potřeby zastupitelské úřady, pokud jde o bezpečnostní situaci v regionu a možná hrozící rizika.

Před cestou do oblasti východního a jihovýchodního Turecka doporučujeme pečlivě zvážit specifika a zvýšená rizika této oblasti. Občanům, kteří se do této části země rozhodnou cestovat, doporučujeme, aby o své cestě předem informovali ZÚ Ankara nebo GK Istanbul, vyhýbali se cestování v noci, při projíždění kontrolních stanovišť armády nebo četnictva se chovali klidně a ukázněně a respektovali pokyny místních orgánů. Některé silnice mohou být uzavřeny armádou. Dále se nedoporučuje vyhovět žádostem místních obyvatel o vyvezení různých balíčků, filmů, dopisů atd. Pokud by takováto zásilka byla u turisty nalezena a měla jakoukoliv souvislost s teroristickými organizacemi, hrozí poměrně vysoký trest.

Zejména nedoporučujeme cestovat do provincií sousedících s Irákem, kde pravidelně dochází k ozbrojeným střetům tureckých bezpečnostních složek s teroristickou organizací PKK.

V ostatních částech Turecka nejsou velké problémy s osobní bezpečností. Mimo turistická letoviska a velká města je třeba počítat s možností, že samotná žena vzbudí pozornost. Pokud se mimo tyto oblasti, zejména na venkově, prochází sama (nebo v doprovodu jiné ženy) po ulici, nemůže se divit případným potížím.

Bezpečnostní situace je v zásadě srovnatelná s Evropou. Přepadení jsou v Turecku méně častá než v západních zemích. Drobná kriminalita (krádeže osobních věcí z hotelových pokojů, vykrádání aut, podvody) je v hlavních turistických oblastech poměrně častá, vyskytly se i případy znásilnění. Rozhodně tedy nelze doporučit nocování pod širým nebem nebo ponechávání osobních věcí na nestřežených místech.