Tunisko


Informace

Průmysl je koncentrován především na severu a severovýchodě země, za zmínku stojí hlavní město, kde je soustředěno 65% veškeré průmyslové a řemeslné výroby. Mezi další významná průmyslová města patří Sfax a Sousse.

Tuniská ekonomika z velké části závisí na turismu, přesto i průmysl tvoří její nedílnou složku. Nejdůležitějším odvětvím průmyslu je těžba nerostných surovin, která tvoří zhruba 1,4% hrubého domácího produktu. Nafta a benzin představují okolo 25% veškerého vývozu, ale Tunisko má nedostatek rafinérií. Největší zásoby ropy jsou soustředěny v podmořském ložisku Isis. Na severu země se v menším množství těží železná ruda a olovnato-zinkové rudy. Tunisko zaujímá čtvrté místo ve světě v těžbě fosfátů.