Tunisko


Informace

Hospodářsky se Tunisko řadí k pokročilejší skupině rozvojových států. Podle hodnocení z konce 80. let se řadí na 4.-5. místo v Africe. Jeho ekonomika se opírá o zemědělství, těžbu surovin a cestovní ruch. Téměř socialistický model ekonomiky nahradila v roce 1987 liberalizující se ekonomika a tuniské hospodářství tak zažívá převážně pozitivní výsledky. V posledních letech dochází pomalu k další privatizaci a omezování byrokratických zábran pro podnikání. V roce 1998 podepsalo Tunisko asociační smlouvu s EU, která zemi umožňuje využívat výhod vzájemného obchodu s Evropou. Důsledkem této dohody je také omezování obchodních bariér a pokračující privatizace.

Základem hospodářství je těžba ropy a fosfátů. Na základě toho se produkují ropné výrobky. Nejvíce se exportují oděvy a oděvní doplňky. Vyváží se také olivový olej, ovocné a rybí konzervy, ale většina potravin se musí dovážet.
Příjmy z cestovního ruchu, který má k dispozici příjemné klima, mnoho písčitých pláží a kulturních zajímavostí, se blíží 10% hodnoty hrubého domácího produktu.
Železniční a silniční síť patří k nejlepším v severní Africe. Významná je námořní doprava, ale také potrubní podmořské spojení do Itálie.

Turistický ruch nadále zůstává v centru zájmu tuniské vlády. Díky trvalé pozornosti a podpoře ze strany vládnoucích kruhů je turistika rychle se rozvíjejícím odvětvím tuniské ekonomiky. Od roku 1990 je také významným zdrojem deviz (v minulém roce druhé odvětví po průmyslu textilu a kůže). Počet zahraničních turistů v současné době dosahuje výše 5 mil. ročně. Nejvíce turistů přijíždí z Francie (něco přes 1 mil. turistů)s ze zemí Maghrebu největší počet turistů je tradičně z Alžírska. Tunisko disponuje více než devíti stovkami hotelů. V turistickém průmyslu se počet zaměstnanců natolik zvýšil že podíl pracujících v zemědělství klesl z původních 40% na současných 20%.

Rozvojová pomoc:
V oblasti rozvojové pomoci zůstává Tunisko nadále pouze příjemcem. Ta přichází z větší části formou darů (cca 80 %) ze zemí EU; zbytek rozvojové pomoci pochází především z Japonska a jen malá část pak z ropných arabských zemí.
Významnou pomoc tuniské ekonomice představují nadále zvýhodněné úvěry Evropské investiční banky a ostatních regionálních rozvojových bank. Běžné je rovněž poskytování tzv. měkkých úvěrů na jednotlivé obchodní případy.