Tunisko


Informace

Na území Tuniska se za více než tři tisíce let vystřídala řada etnických skupin. Původní berberské obyvatelstvo bylo po vpádu Arabů poarabštěno. Tunisané jsou po celém světe proslaveni především svou pohostinností. Ať přijedete kamkoli v zemi, všude budete překvapeni, jak jsou místní lidé přátelští a připraveni vám kdykoli pomoci. Chcete-li poznat skutečnou tuniskou náturu, vydejte se na některý z trhů, které se konají snad v každém městečku. Trh je skutečně ukázkou pravého Tunisana, který je usměvavý, trošičku hlučný a připraven kdykoli a o všem smlouvat. Snědší Tunisanky připomínají typickou krásu antických bohyň. V největším množství však zde potkáme Tunisany bledší, jemných rysů a drobných rukou.
Obyvatelstvo Tuniska je zvyky i jazykem blízké obyvatelstvu arabských zemí, vyskytují se zde však jisté prvky, které je odlišují od arabských obyvatel Středního východu.
Tuniská populace je velmi mladá, téměř polovina obyvatel je mladší dvaceti let. Hustota obyvatelstva je 40 lidí na km čtvereční.
Po vyhlášení nezávislosti se značně zlepšilo postavení žen, které tak byly zrovnoprávněny s muži. I přesto však na venkově zůstává většina práce na ženě. K problémům Tuniska patří také poměrně velké procento negramotného obyvatelstva.
V zemi žije přibližně 9.5 miliónu obyvatel (rok 2000). Okolo 60% obyvatel žije ve městech. Největším městem je Tunis, kde žije okolo 1 miliónu obyvatel. Oficiálním jazykem je arabština, hojně se používá také francouzština. Mnoho Tunisanů mluví také anglicky a italsky.
15 – 59 roků – 61% populace
4 roky a méně – 8,6% populace
Průměrná délka života 72,2 roků.
Průměrný počet členů v rodině 4,8