Tunisko


Informace

Vysvětlivky k některým pojmům užívaným v textu:
Aghlabovci – arabská dynastie, která vládla Tunisu v letech 800 – 909 našeho letopočtu
Berbeři – původní obyvatelé severní Afriky
Bey – provincijní guvernér v turecké říši
Bab – městská brána
Borj – pevnost (knižně věž)
Eid – hostina, hody
Emir – vojenský vůdce nebo guvernér
Erg – písečné moře, poušť
Forum – otevřené prostranství v centru římských měst
Funduq – sklady nebo hostince pro obchodní cestující z velbloudích karavan, tyto místa jsou také známé jako caravanserai, což je arabské slovo pro hotel.
Ghar – jeskyně
Ghorfas – místnost určená zejména pro uskladnění obilí
Hammams – veřejné lázně
Chechia – červená plstěná čepice, kterou nosí muži
Chicha – vodní dýmka určená ke kouření tabáku
Chorba – polévka
Chott – slané jezero
Ibn – syn (koho čeho)
Jebel – hora nebo pohoří
Kalaa – berberská pevnost umístěná na kopci
Kapitol – hlavní chrám římských měst, obvykle situovaný u fora
Kasbah – pevnost nebo tvrz
Ksibah – malá pevnost
Ksar – opevněná berberská pevnost skládající se z mnoha ghorfas
Koubba – klenutá střecha
Marabut – muslimský svatý muž
Marabous – hrobky svatých muslimských můžů
Menzel – obytné rodinné domy nacházející se na ostrově Djerba
Medina – staré, historické centrum tuniských měst
Numiďané – kmen pocházející z dnešního Alžíru, zakladatelé Bulla Regia, El-Kefu a Douggy
Oued – řeka, také suché říční koryto
Punové – fénická kultura, která se rozvíjela v severní Africe
Ramadan – devět měsíců muslimského roku, doba půstu a očištění
Ribat – opevněný islámský klášter
Souq – trh
Tourbet – mauzoleum
Zaouia – komplex obklopující hrobky svatých

Tip: než se pustíte do objevování Tuniska je vhodné přečíst si také informace o tuniské architektuře.