Spojené arabské emiráty


Informace

Ačkoliv fauna v SAE je velmi bohatá, většinu divoce žijících zvířat se vám během jejich návštěvy nepodaří spatřit. Důvod je jednoduchý, vzhledem ke zdejším přírodním podmínkám se jedná především o plaché noční živočichy, kteří k lovu či hledání obživy využívají chladnější noc. Tato skutečnost ve vás může vzbudit dojem, že kromě velbloudů a koz, které zde spatřite v hojném počtu, tu mnoho dalších zvířat nežije. Opak je však pravdou.
V SAE žije celá řada zajímavých druhů živočichů. Atraktivní jsou především zdejší endemické druhy, které patří mezi ohrožené a jsou tedy pečlivě chráněny. Jedná se zejména o zdejší živočichy, kteří se dokázali přizpůsobit životu na písečných dunách a vůbec v poušti. Jsou to zejména písečné kočky, Gordonova divoká kočka, karakal (Caracal caracal - rys stepní) a druh pouštního ptáka připomínajícího slepici (Chlamydotis undulata). Přímorožec arabský byl téměř vyhuben a proto je jeho množení věnována velká pozornost. Rezervace, kde žije, nejdete v emirátu Sharija. Dále je to arbský leopard (Panthera pardus nimr), arabský vlk, tahr arabský (Hemitragus jayakari - druh divoké kozy) či hyena pruhovaná.

UAE je rovněž jakousi zastávkou na cestě tažných ptáků mezi Evropou, Asií a Afrikou, takže k vedění je zde celá řada druhů, včetně těch, kteří tu sídlí natrvalo.

Obrovské množství živočišných druhů je doma ve vodách obklopujících pobřeží SAE. Záliv a Arabské moře jsou bohaté na nejrůznější druhy ryb - tropické ryby, několik druhů žraloků a řada dalších mořských živočichů. Vidět můžete i delfíny a v období od prosince do března i některé druhy velryb, které se sem připlouvají rozmnožovat.