Spojené arabské emiráty


Informace

Pokud jde o zemědělství, je jeho podíl na tvorbě HDP díky nepříznivým klimatickým podmínkám mizivý (cca 4 %). Vysoké teploty, sucho, pouštní typ krajiny a vysoká salinita půdy pěstování plodin ani dobytka příliš nesvědčí.
V zemědělství pracuje přibližně 9 % obyvatel SAE. Přesto jsou však do jeho rozvoje investovány nemalé částky. Například lze jmenovat zalesňování rozsáhlých pouštních ploch, zakládání nových farem, budování zavlažovacích systémů. SAE produkují 80 % vlastní spotřeby mléka a mléčných produktů a asi 25 % masa a drůbeže. Dále jsou SAE soběstačné v produkci vajec. Úspěšně se rozvíjí chov dobytka a samozřejmě rybolov. Mezi významný vývozní artikl patří především datle, kterých se zde sklízí přes 300.000 tun ročně. Díky tomu patří SAE mezi nejvýznamnější pěstitele datlí na světě.