Spojené arabské emiráty


Informace

Nejdůležitější složkou průmyslu SAE je těžba ropy a na ni navazující zpracovatelský průmysl. Příjmy za vývoz ropy v roce 2002 přesáhly 17 mld. USD a představovaly cca 25 % tvorby HDP. Těžba činí cca 1,99 mil. bar/den a celkové zásoby ropy v SAE se odhadují na 10 % celého světového objemu.

Silně je zastoupena i těžba zemního plynu. Zdejší zásoby této důležité suroviny vynesly SAE na 4. místo na světě. V posledních letech vláda usiluje v rámci diverzifikace jednostranně na ropu orientovaného hospodářství o rozvoj průmyslové výroby. Jako příklad lze uvést závod na výrobu hliníku DUBAL (dubai Aluminium Company), který by se v brzké budoucnosti měl stát jedním z největších světových producentů hliníku a jeho slitin. Dále jsou to např. opravárny lodí v Dubaji nebo železárna v Abu Dhabi. Kromě státních podniků se vláda snaží podporovat také rozvoj soukromého sektoru. Nicméně stále platí, že hlavním faktorem ovlivňujícím růst HDP je těžba ropy.

Stavebnictví
Nevýznamná není ani pozice stavebnictví v hospodářství SAE. Jako příklad rozsáhlých investic v tomto oboru lze uvést objekty související s rozvojem kongresové a veletržní turistiky, projekt rozšíření letiště v Dubaji či rekonstrukce areálu Světového obchodního centra v Dubaji apod. Zanedbatelné nejsou ani projekty umělých ostrovů The Palm (dva největší uměle nasypané ostrovy na světě) či stavba budovy Burj Dubai, která má být největší stavbou na světě.

Služby
Velmi důležitou složkou hospodářství SAE jsou služby, zejména pak turistický ruch, který zaznamenal rozvoj zejména v posledních letech. To se samozřejmě projevuje také na rozvoji stavebnictví, které má možnost uspokojovat poptávku po nových hotelech. Velký význam pro cestovní ruch má také kongresová turistika, obchodní a nákupní turistika či veletržní turistika. Jen známý nákupní festival „Dubai Shopping Festival“ sem přiláká přes 3 milióny návštěvníků.