Spojené arabské emiráty


Informace

Z celkového počtu obyvatel je asi 27 % občanů – potomků původních arabských obyvatel, zbytek tvoří přistěhovalci, kteří sem přijíždějí většinou za prací. Největší procento přistěhovalců pochází z Indie, Pákistánu a Filipín, nejpočetnější arabskou přistěhovaleckou skupinou jsou Libanonci, Syřané a Egypťané. Pokud jde o hustotu a rozložení osídlení, nejvíce obyvatel je soustředěno do měst, zejména do měst situovaných na západním pobřeží. Původní arabské obyvatelstvo má různé kořeny – původní obyvatelé emirátu Abu Dahbi až do objevení ropy žili izolováni v oázách Al-Ain a Liwa. Obyvatelé severních emirátů mají zase původní vazby na oblast Persie, Indie a Belučistánu.

Postavení ženy se řídí muslimským náboženstvím, které zde vyznává většina obyvatel.

Míra nezaměstnanosti se v SAE pohybuje okolo 2,4 %, což je v porovnání s okolními zeměmi velmi nízké číslo. Rozvoj průmyslu a služeb poskytuje stále nové pracovní příležitosti. Vláda prosazuje přednostní zaměstnávání občanů SAE („emiratizace“), čímž je zvýhodňuje před velkým množstvím přistěhovalců z Indie a JV Asie.