Spojené arabské emiráty


Informace

V SAE je oficiálním náboženstvím islám – v zemi výrazně převažují sunitští muslimové, v podstatně menší míře pak šíitští (cca 20 %) nebo ibádští muslimové. U sunitů je zastoupena jak škola Maliki tak Hanbali, rovněž pak wahhábský směr této víry. Pokud jde o postavení islámu ve světě, jedná se o druhé největší náboženství na světě, velmi rychle se rozvíjející. Toto náboženství je založeno na odkazu, který muslimům (vyznavačům islámu) zprostředkoval prorok Mohamed. Principy islámu jsou zaznamenány v posvátné knize muslimů, kterou představuje Korán a jejíž ústřední myšlenkou je víra v jediného boha – Alláha. Islám je náboženství dynamické a má stoupence prakticky na celém světě, odhaduje se, že zhruba pětina obyvatel Země jsou muslimové.
Další náboženství, která jsou zde ale spíše jen tolerována jsou hinduismus a křesťanství, ale jejich podíl je mizivý.
V souvislosti s islámským náboženstvím je v SAE dodržována řada tradic a zvyklostí, které je třeba znát a respektovat.