Spojené arabské emiráty


Informace

Na území SAE žije cca 3,7 miliónu obyvatel (odhad z roku 2002). Hustota osídlení je velmi nerovnoměrná. Většina obyvatel se soustřeďuje do hlavních měst na pobřeží a vnitrozemská poušť je prakticky neosídlená. V hlavním městě Abu Dhabi žije cca 0,6 mil. obyvatel, následuje Dubai (0,75 mil), Sharjah (0,4 mil), Al Ain (0,2 mil) a Fujairah(0,08 mil).
Průměrný věk, kterého zdejší obyvatelstvo dosahuje, je 74,06 let a věkové složení obyvatelstva činí 30 % - 0 až 14 let, 68 % - 15 až 64 a 2 % 65 a více let. Míra populačního růstu představuje 1,62 %. Asi 20 % obyvatel je negramotných.

Úředním jazykem je v SAE arabština. Angličtina se hojně používá v obchodních stycích i při komunikaci mezi rúznými etnickými komunitami. Dále se zde hovoří jazykem Hindu, Malayam, Farsi a Urdu vzhledem k velkému množství přistěhovalců z Indie, Iránu a Pakistánu a dalších zemí.