Spojené arabské emiráty


Informace

Více než 2/3 území SAE jsou pokryté písečnými poli a dunami pouště Rub al-Khali. Tato nehostinná poušť o velikosti 130 000 kilometrů čtverečních leží na území Arabského poloostrova a zabírá většinu území SAE. Nížiny na pobřeží Perského zálivu zaplňují rozsáhlé solné pánve. Na hranici se sousedním Ománem stoupá pohoří Al-Hajar do výšky 1 100 m n.m. Na území státu se nacházejí bohatá ložiska zamního plynu a ropy.

S ohledem na skutečnost, že většina povrchu SAE je pokryta pouští, je věnováno nemalé úsilí ochraně zelených částí země a budování parků či zalesněných ploch. Kromě toho zde existují přírodní rezervace poskytující ochranu různým živočišným a i rostlinným druhům. V posledních letech se země snaží zapojit i do programu snižování množství odpadů a jejich recyklace.
Pokud jde o přirozenou zeleň, která je v této zemi spíše vzácností, nalezneme ji v oblastech severně od Abu Dhabi, zejména ve vnitrozemských částech kolem Ras Al-Khaimah, dále v pásu na východním pobřeží SAE - mezi Fujairou a Dibbou a v okolí Hatty. Z přírodního hlediska je také zajímavé pohoří Hajar, které skýtá mnohé zajímavé přírodní scenérie. Pokud jde o faunu a flóru SAE, jsou jí věnovány zvláštní kapitoly. Je pravdou, že je zde k vidění mnoho zajímavých živočišných i rostlinných druhů.