Spojené arabské emiráty


Informace

Úředním jazykem je v SAE arabština. Angličtina se hojně používá v obchodních stycích i při komunikaci mezi různými etnickými komunitami. Dále se zde hovoří jazykem Hindu, Malayam, Farsi a Urdu vzhledem k velkému množství přistěhovalců z Indie, Iránu a Pakistánu.

Slovníček
Dobrý den...................................... as-saláma alaykum
Dobrý den (odpověď).................... wa alaykum e-salám
Nashledanou ................................ ma´as saláma
Dobré ráno .................................... sabah al-kheir
Dobré ráno (odpověď) .................. sabah an-nour
Dobré odpoledne/ večer ................. masa´al-kheir
Dobré odpoledne (odp.) .................. masa´an-nour
Dobrou noc...................................... tisbah ala kheir
Dobrou noc (odpověď).................... wa inta min ahlil-kheir (muži)
............... wa inti min ahlil-kheir (ženě)
............... wa intu min hlil-kheir (skupině)
Vítejte ............................................... ahlan wa sahlan nebo marhaba
Jsem rád, že jsem Vás potkal .......... fursa sa´ida
Jsem rád, že jsem Vás potkal
(odpověď) ........................................ wa ana as´ad

ano .................................................... aiwa/na´am
ne ...................................................... la
možná ............................................... mumkin
prosím ............................................... min fadlik (muži)
................................................ min fadlich (ženě)
................................................ min faddlikum (skupině)

Děkuji ................................................. šukran
Promiňte ............................................ ló tsimach (muži)
............................................ ló tsimihín (ženě)
............................................ ló tsimihún (skupině)
Je mi líto ............................................. áné aséf
OK ...................................................... zein/kwayyis/ tayib
Nevadí ............................................... ma´alish


Jak se máte? ...................................... kef halak? (muži)
...................................... kef Halik? (ženě)
...................................... kef halkum ? (skupině)

Děkuji, dobře. .................................... (zein) al-Hamdulillah (muž)
..................................... (zeina) al-Hamdulillah (žena)
..................................... (zeinin) al-Hamdulillah (skupina)
Jak se jmenuješ?................................. shismak? (muži)
.................................. shismik ? (ženě)
................................... shisimkum? (skupině)
Jmenuji se… ......................................... ismi
chtěl byste…......................................... tahabi…?
chtěl bych… ......................................... ahib…
nechci… ......................................... la ahib…

Jsem z… ......................................... ana min…
České republiky ..................................... al-jumhuryia at tschikyia
Francie ................................................... Faransá
Německa ................................................ almania
USA ....................................................... amrika
Velké Británie ........................................ britania
Evropy ................................................... órobba

Rozumím. ................................................ ana fahim (muž)
............................................ ana fahma (žena)
............................................ ihna fahmín (skupina)
Nerozumím. ........................................... ana afhám
........................................... ihna nafhám (skupina)
Hovořím…. ........................................... ana atkallam…
anglicky .................................................. inglízi
francouzsky ............................................ fransawi
německy .................................................. almáni

Nehovořím arabsky. ................................ ma-atkallam arabi.
Mluvím trochu arabsky. ........................... atkallam arabi shwayé

Chci se dostat do… ................................. abga arouh li….
Kde je…? ............................................. wein al…?
letiště ............................................. al-matár
zastávka autobusu .................................. mokaf al-bas
autobusové nádraží ................................. machattat al-bas
stanoviště taxi .......................................... machattat tax
vlakové nádraží ........................................ machattat al-qatár