Spojené arabské emiráty


Informace

V zemi funguje policie, která velmi bedlivě sleduje přestupky či trestné činy. Ty jsou poměrně přísně postihovány. V řadě emirátů nejsou výjimkou tresty jako bičování, useknutí ruky či ukamenování. I když k cizincům se samozřejmě přistupuje s většími ohledy, přesto není radno nedodržovat zákony a předpisy a vystavovat se nebezpečí vězení a vyhoštění.
Na druhé straně díky těmto tvrdým opatřením jsou SAE zemí s velmi nízkou kriminalitou, což je pro návštěvníky zcela jistě velmi příjemná skutečnost. Nejčastějším zločinem tu jsou kapesní krádeže, takže hlídejte své věci tak, jak jste zvyklí.
Policie je snadno dosažitelná a většinou i velmi dobře schopná domluvit se anglicky.

Telefonní číslo na policii je 999.