Spojené arabské emiráty


Informace

Společnost v SAE je, pokud jde o vztah k cizincům, poměrně tolerantní, nicméně se vyplatí dodržovat některé zásady a vyhnout se tak nepříjemným situacím. Patří sem např. následující pravidla:

- Pokud někdo vstoupí do místnosti, vždy vstaňte, pokud vstupujete vy, s každým si potřeste rukou. Zde však platí zásada, že muž nikdy nenabízí ruku ženě, čeká až ta mu ji podá.
- Nesedejte si nikdy tak, aby vaše chodidla na někoho směřovala.
- Nejezte a nepodávejte věci levou rukou.
- Pokud se dostanete do složité situace, zachovejte klid a nejednejte unáhleně.

Z dalších důležitých pravidel a zásad lze jmenovat:
- zákaz vstupu do mešit
- zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
- zákaz fotografování vládních a vojenských budov
- nevhodnost fotografování místních žen
- nevhodnost fotografování místních mužů bez povolení
- nevhodnost pozorovat nebo dokonce vyrušovat modlící se
- zákaz jíst, pít a kouřit na veřejnosti v době od úsvitu do soumraku během postního měsíce Ramadánu (mimo pro cizince vyhrazená místa)
- zákaz znevažování islámského náboženství a Alláha

Náboženstvím v SAE je islám, z jehož zásad vyplývají některé předpisy dotýkající např. jídla a alkoholických nápojů. Během Ramadánu (měsíc islámského kalendáře) nesmí muslimové v době od úsvitu do soumraku jíst, pít a pracovat. Pro turisty z toho plynou zavřené úřady. Kromě toho ani turisté by neměli na veřejnosti jíst, pít, kouřit a plivat.
S ohledem na islám, který má negativní postoj k pití alkoholu, je také v SAE obtížnější tento druh nápojů sehnat. V zásadě je to možné v restauracích patřících k větším hotelům nebo ve specializovaných obchodech. Alkohol smí prodávat jen omezené množství licencovaných prodejců. Místní obyvatelé nesmí alkohol kupovat. Rozhodně jej nekonzumujte na veřejnosti, mimo hotelové restaurace.

Není rovněž vhodné líbat se na veřejnosti, či jinak se intimně dotýkat. Za ruku se zde však vodí i osoby stejného pohlaví, aniž by byly podezírány z homosexuality, která je zde mimochodem trestná.

V emirátech Dubaj, Abu Dhabi, Fujairah nebo Um Al Quwain vládne tolerantní přístup vůči neislámským cizincům. Na rozdíl od jiných islámských zemí se může žena pohybovat sama bez doprovodu manžela či jiného příbuzného, může chodit s nezahalenou hlavou, řídit automobil, nosit krátké sukně i krátké kalhoty. Muž musí vždy mít, s výjimkou bazénů, pláží apod., košili nebo tričko a nemůže chodit veřejně s obnaženou hrudí. V ostatních emirátech se vyžadují při koupání u mužů šortky místo klasických vykrojených plavek a u žen minimálně jednodílné plavky.