Spojené arabské emiráty


Informace

V SAE nežije mnoho nebezpečných zvířat. Za zmínku snad stojí jedině štíři a hadi. Pokud jde o štíry, kteří mohou ojediněle způsobit i smrt, je vždy nutné vyklepat obuv a prohlédnout oděvy, dále není bezpečné sahat do děr a pod kameny, kde mohou přebývat. V případě hadů, kteří se mohou vyskytovat v horských oblastech a wádích, je vhodné vždy nosit pevnou obuv, ponožky a dlouhé kalhoty. Opět se nevyplácí sahat do děr, či do jiných míst, kde se mohou zdržovat. S oblibou se také zdržují na horkých kamenech, takže dávejte pozor, kam si sedáte. V případě uštknutí je nutné vyhledat lékařskou pomoc, než je poskytnuta, je nezbytné podvázat ránu končetinu mezi ránou a srdcem. Had by měl být identifikován, takže si pokuste zapamatovat jeho vzhled či jej vyfotografovat.

V moři dodržujte pravidlo nedotýkat se živočichů, které neznáte a kteří by vám mohli způsobit zranění. Někteří z nich mají schopnost vás poranit, popálit nebo jinak bolestivě poznamenat, ale přímo na vás nezaútočí, pokud se jich nebudete dotýkat.

Nedoporučuje se ani hladit toulavá zvířata, ostatně jako u nás.