Spojené arabské emiráty


Informace

Celní předpisy jsou přizpůsobeny zdejšímu islámskému náboženství, které zakazuje pití alkoholu atd. Pro osoby nemuslimského vyznání platí při dovozu omezení v podobě maximálně 2 litrů alkoholu na osobu, pro ostatní osoby (muslimského vyznání) je dovoz alkoholu zakázán.

Dovoz zbraní, střeliv, drog a pesticidů je povolen pouze na základě zvláštní licence Ministerstva vnitra SAE v přísně evidovaném množství.

Naprosto zakázán je dovoz opia a narkotik, erotických či dokonce pornografických materiálů, politicky a nábožensky citlivých materiálů, antiislámské literatury a izraelské měny!!

Pokud jde o zvířata, při jejich dovozu je požadováno veterinární osvědčení a potvrzení o očkování proti vzteklině. Při dovozu nepovoleného zboží je toto zabaveno a s dotyčnou osobou nakládáno podle práva šaría.

Pro cestu do SAE není stanovena povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků. Zárukou je v tomto případě pro úřady místní sponzor.


Zajímavé odkazy

Informace MZV (víza, celní předpisy atd.)