Thajsko


Informace

Thajská populace
Přibližně 75% populace tvoří Thajci, kteří se dělí do několika skupin. Jedná se o centrální Thajce, kteří obývají oblasti kolem delty řeky Chao Phraya, dále Thai Lao, kteří žijí v severovýchodním Thajsku, Thai Pak Tai obývající jižní Thajsko a severní Thajce. Každá skupina má svoje vlastní nářečí a také typické rysy dané oblasti, ať již se jedná o umělecká řemesla, kuchyni, či oblékání. Nejsilnější skupinou jsou - jak politicky, tak ekonomicky - centrální Thajci. Ačkoliv mluvený jazyk se podle oblasti výrazně liší, psaný jazyk je všude stejný. Mezi další menšiny, které používají thajské nářečí, patří Lao Song, Phuan, Phu Thai, Shan, Thai Khorat, Thai Lu nebo Yaw.

Číňané
Čínská populace tvoří přibližně 11% celkového počtu obyvatel. Na severu země můžete najít také skupiny čínských muslimů – Hui, kteří v Thajsku hledali na konci 19. století útočiště před náboženskou a etnickou diskriminací. Číňané žijící v Thajsku mají s obyvatelstvem daleko lepší vztahy než kdekoliv jinde na světě. Je to způsobené částečně historickými důvody, ale velkou měrou také tolerancí. Číňané přicházeli do Thajska jako obchodníci, zejména ve 14. století. Na konci 18. a na začátku 19. století a v letech válek se velkou měrou podíleli na obnově thajské ekonomiky. Začlenění Číňanů do thajské populace bylo tak úspěšné, že v polovině 19. století měla více jak polovina bangkokské populace čínskou nebo míšenou krev. V minulosti se objevovaly protičínská období, avšak Číňané stále dominují thajskému obchodnímu sektoru. I zde v Thajsku si Číňané zachovávají své tradiční zvyky a obřady.

Národnostní menšiny
Druhou největší národnostní skupinu žijící v Thajsku tvoří Malajci – asi 4%. Většina z nich obývá provincie Yala, Songkhla, Pattani a Narathiwat. Zbývajících 10% populace tvoří malé skupiny Vietnamců, Kmérů, Monů, Semangů, Mokenů, Htinů, Mabriů nebo Khamů. V Thajsku žije také malý počet Evropanů a jiných neasijských národností.


Horské kmeny

Karenové (Kariang)
Země původu je Barma, živí se pěstováním rýže, zeleniny a domácích zvířat.

Nosí různobarevné tkané tuniky s výstřihem do V. Svobodné ženy nosí pouze bílé tuniky. Manželství jsou monogamní. Karenové jsou nejpočetnějším horským kmenem a patří mezi ně i slavní "dlouhokrcí".

Hmongové (Meo nebo Maew)
Země původu je jižní Čína, dnes žijí v Thajsku, Laosu a Vietnamu, pěstují rýži, kukuřici a opium.

Typickým oděvem jsou jednoduché černé kabáty a černé baňaté kalhoty s pruhovanými okraji. Zdobí se stříbrnými šperky. Většina žen si z vlasů splétá drdoly. Dovolena je polygamie. Jsou druhý thajským nejpočetnějším kmenem a žijí převážně v oblasti Chiang Mai.

Mienové (Yao)
Země původu je střední Čína, dnes žijí v Thajsku, jižní Číně, Laosu, Barmě a Vietnamu. Pěstují rýži, kukuřici a opium.

Ženy nosí černé kabáty a kalhoty dekorované krásnými a složitými výšivkami, červené kožešinové límce a také černé nebo modré vyšívané turbany. Projevuje se u nich silný vliv čínské kultury, například k zápisu svého jazyka používají čínské znaky. Manželství jsou polygamní. Mienové jsou velmi zruční ve vyšívání a stříbrotepectví.

Mienové MienovéKmen Meo Kmen MeoLahuové (Musoe)
Země původu je Tibet. Dneš žijí v jižní Číně, Thajsku, Barmě. Pěstují rýži, kukuřici a opium.

Charakteristické jsou černé nebo červené kabáty, ženy nosí úzké sukně a muži zelené nebo modrozelené baňaté kalhoty. Jsou velmi zruční v tkalcovství a jejich složitě pletené tašky přes rameno jsou velmi ceněny mezi sběrateli.

Akha (I-kaw)
Země původu je Tibet. Dnes se vyskytují v Thajsku, Laosu, Barmě, Yunnanu. Pěstují rýži, opium a kukuřici.

Svoje čepice si zdobí korálky, peřím a stříbrnými šperky. Patří mezi jednu z nejchudších thajským minorit. Stejně jako Lahuové, tak i Akha si pěstují opium pro svoji vlastní spotřebu.

Lisu (Lisaw)
Země původu je Tibet. Živí se pěstováním rýže, kukuřice, opia a domácích zvířat.

Ženy nosí dlouhé pestrobarevné tuniky přes kalhoty a někdy také černé turbany s třásněmi. Muži nosí bachraté zelené nebo modré kalhoty, které jsou u kotníků sepnuté. Běžný je zde předmanželský sex a také poměrně velká svoboda při výběru partnera. Veškeré rozepře a neshody řeší celý kmen.Zajímavé odkazy

Více informací o horských kmenech - anglicky