Thajsko


Informace

V Thajsku existuje náboženská svoboda. Zhruba 95 % vyznavačů buddhismu jsou tzv. theravada buddhisti. Theravada byla sekta buddhismu Malé cesty (tzv.hinájána ). Existuje ještě Velká cesta neboli mahájána. Thajci běžně nazývají své náboženství Lankavamsa, což znamená v překladu srílanská rodina nebo srílanský kmen, protože v době království Sukhothai bylo oficiálně toto náboženství ze Srí Lanky přijato. Therevada se odvolává na rané formy buddhismu praktikovaného během ashocké a postashocké periody v jižní Asii. Raná dvaravati forma buddhismu, která existovala do 10. až 11. století není totožná s podobou, která se vyvinula v thajských oblastech po 13. století.
Buddhismus je nábožensko-filozofické učení indického myslitele Buddhy (6. stol. před n/l. ), které nabádá, aby člověk řádně plnil své životní úkoly, aby soucítil se všemi živými bytostmi a cílevědomě přemáhal utrpení. Buddhističtí kněží a mniši, právě tak jako jeptišky, chodí všichni stejně oblečeni bez ohledu na hodnost. Muži jsou zahaleni do volné oranžové látky, která je upravená do formy pláště, a ženy jsou oděny bíle. Jsou bez bot, nebo obuti v jednoduchých sandálech. Buddhova slova jsou následující :
Když vidíš, pouze vidíš.
Když slyšíš, pouze slyšíš.
Když cítíš, pouze cítíš.
Když se dotýkáš, pouze se dotýkej.
Když víš, pouze víš.
Budete-li se chtít dozvědět více o tomto směru, kontaktujte Sdružení přátel buddhismu,
+66 /2/ 251 11 88, 616 Soi 24, Th Sukhumvit, Bangkok.
Populární budhistické rituály
Takzvaně provozovat dobré skutky je v Thajsku nedílnou součástí náboženského života. Podle Buddhova učení se lidé rodí a umírají podle svých skutků, podle nimi vytvořené Karmy. Každý chlapec by se měl, alespoň na krátký čas, stát mnichem. Dary mnichům jsou také tradičním rituálem. Lidé chodí každý den do chrámů nebo se klaní soše Buddhy ve svém domě.

Meditace čistí duši a zbavuje ji zmatku. Praktikují ji všichni mniši. Lepení zlatých plátků je tradičním zvykem lidí. Oslavují tím Buddhovo učení. Dary obětované Buddhovi jsou většinou symbolické, velice často jsou to lotosové květy, které označují čistotu Buddhova myšlení. Často uvidíte také, jak mnoho lidí zapaluje vonné tyčinky. Jsou tři a symbolizují Buddhu, jeho učení a mnišství. Svíčky jsou zapalovány pro porozumění. Brzy ráno, po východu slunce, můžete potkat mnichy na jejich tradiční procházce - pindabat, chodí ve městech a vesnicích a lidé je obdarovávají. Nejčastěji dostávají potraviny, protože mniši nesmí pozřít jiné potraviny, než které dostali darem, a poslední jídlo dne požívají v poledne.