Thajsko


Informace

Ačkoliv je Thajsko zemí s překrásnou a bohatou faunou a flórou, přesto zde vzniklo 79 národních parků, 89 chráněných oblastí a 35 lesních rezervací. Ze 79 parků jich je 18 mořských, které chrání pobřežní, ostrovní a mořské oblasti. V dnešní době pokrývají parky 13% území země. Parky začaly vznikat kolem roku 1960. Většina z nich je velice snadno přístupná a mají nízké vstupné, okolo 15 – 25 ThB. Proto, abyste pochopili thajskou geografii a přírodní historii, je návštěva alespoň jednoho parku nezbytná.


Zajímavé odkazy

Odkaz na info o přírodních podmínkách
Odkaz na info o rostlinách
Odkaz na info o zvířatech