Sýrie


Informace

Pokud jde o zvířenu, podle oficiálních předpokladů se v některých oblastech země vyskytují hyeny, lišky, divoká prasata, jezeveci, šakali, jeleni, medvědi, veverky a dokonce i tchoři, dále rozmanité ptactvo, avšak tyto informace je třeba brát s rezervou. Běžný turista stěží narazí na jiné zvíře než osla, kozu nebo velblouda. Velmi rozšířené jsou volně pobíhající kočky. Ve volné přírodě lze vidět ještěrky, agamy, apod., v odlehlých pouštních oblastech žijí gazely.