Sýrie


Informace

Zemědělství je základním kamenem syrského hospodářství. Zaměstnává asi 25% pracovní síly. Podíl zemědělství na tvorbě HDP činil roce 24%, podíl na exportu 14%. Většina produkce pochází od soukromých farmářů, kteří vlastní cca 62% veškeré zemědělské půdy. Zbytek je ve vlastnictví rolníků sdružených v družstva. Stát vlastní pouze 1% zemědělské půdy. Pro účely zemědělství je využitelná méně než polovina rozlohy Sýrie. Pouze 22% obdělávané půdy je uměle zavlažováno, proto je produkce (zejména obilovin) závislá na přízni počasí. Existuje sice řada závlahových projektů, avšak překážkou jejich realizace jsou nízké příjmy drobných zemědělců a nedostatečný přístup k bankovním úvěrům.

Zemědělská politika směřuje k dosažení soběstačnosti v základních položkách (výroba obilovin a vstupních surovin pro místní průmysl) a celkovému zvýšení exportu všech zemědělských produktů. Extenzívní rozvoj zemědělství (rozšiřování zemědělských ploch za pomoci závlahových systémů) a zvyšování produkce některých plodin (pšenice, ječmen, bavlna) za pomoci zvýhodněných výkupních státních cen dosáhl svého limitu, protože výrobní náklady na tuto produkci přesahují světovou cenu (export je dotován), nehledě na rostoucí konkurencí sousedních zemí. Znamená to, že další rozvoj bude muset být realizován prostřednictvím intenzifikace (tzn. zvyšováním výnosů a kvality produkce) a orientací má cenově výhodnější plodiny (olivy, pistácie), což si vyžádá značné investice.

Mezi nejdůležitější zemědělské plodiny patří pšenice, bavlna, ječmen, zelenina, citrusy a olivy.


Zajímavé odkazy

Mapa využitelnosti půdy