Sýrie


Informace

Mezi nejdůležitější průmyslové suroviny patří ropa, zemní plyn, fosfáty. Kamenná sůl a mramor tvoří další, avšak nevýznamné vývozní položky. Ověřené syrské zásobyropy se odhadují na 1,75 mld. – 3 mld. barelů. Těží se ropa dvojího druhu: ložiska lehké ropy, jejichž využití představuje zhruba ľ celkové těžby, se nalézá ve střední a východní oblasti (Deir Ez Zur, oblast Ash Sham), těžká ropa se těží na severovýchodě země. Naleziště ropy jsou stará, malá a rozptýlená. K předpokládanému vyčerpání zásob syrské ropy by mělo, na základě nejnovějších průzkumů, dojít zhruba v roce 2020.
V současné době se v Sýrii těží 17 mil. m3 zemního plynu denně a počítá se zvýšením tohoto objemu. Rozvoj plynárenského průmysl trpí nedostatkem finančních prostředků a nedostatečnou infrastrukturou pro zpracování a distribuci. V současné době se budují a zároveň jsou plánovány stavby nových plynovodů navazující na síť sousedních států (Libanon, Jordánsko,Turecko).
Zásoby fosfátů se odhadují na 1 mld. tun, avšak vzhledem k nižší kvalitě a přesycenosti světového trhu roční těžba poklesla z 2,5 mil. tun v roce 1997 na 2,1 mil. tun v roce 1999.

Pokud jde o průmyslovou výrobu je ze 40% soustředěna do rukou státních organizací, které dominují těžkému průmyslu (ocelárny,cementárny, výroba hnojiv). Soukromý sektor je zaměřena na zpracování místních přírodních surovin a zemědělské produkce (textil, potraviny, kůže, papír a chemikálie) a zaměstnává 2/3 průmyslové pracovní síly.
Z dalších důležitých odvětví je možno jmenovat textilní průmysl (zaměstnává 1/3 veškeré průmyslové pracovní síly), cementárny, státní cukrovary a samozřejmě rafinerie. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající dvě syrské rafinerie nestačí pokrýt současnou domácí poptávku benzínu, nafty a mazadel, připravuje se jejich modernizace a rozšíření (rafinerie Homs a Baniyas). V dlouholetém horizontu se plánuje stavba třetí syrské rafinerie v Deir Ez Zuru, není však zatím vyřešena otázka financování tohoto projektu.


Zajímavé odkazy

Mapa průmyslového využití