Sýrie


Informace

Název Sýrie pravděpodobně zavedli Řekové a v období římské éry figurovalo v názvu Provincie Sýrie používaného pro část říše rozkládající se mezi Egyptem a Anatolií. Sýrie nachází v regionu, který je od doby kamenné nepřetržitě osídlen. Postupně se zde vystřídaly civilizace jako byli Féničané, Řekové, Římané či Byzanťané, později se zde usadily první islámské dynastie, působili zde Křižáci, posléze se území dostalo do područí Osmanské říše a ještě v první polovině dvacátého století území spravovali Britové a Francouzi. Následkem přítomnosti nejrozmanitějších kultur a prolínání jejich vlivů v regionu je existence značného množství významných památek v oblasti. Mezi nejvýznamějšími lze jmenovat římské divadlo v Bosře, ruiny starobylého města Palmyra v syrské poušti nebo Umayyadskou mešitu v Damašku nebo křižácký hrad Krak des Chevaliers.

1516 – Sýrie se stala částí Osmanské říše
1914 – 1918 – syrští vojáci bojují za 1. světové války na straně Spojenců
1920 – Společnost národů rozdělila „Velkou Sýrii“ na čtyři státy: Sýrii, Libanon, Palestinu a Zajordánsko. Francie převzala mandát nad Sýrií.
1946 – získání nezávislosti Sýrie
1948 – Sýrie a další arabské státy napadly Izrael, zastavení bojů díky OSN
1958 – 1961 – vznikla Federace s Egyptem ve Sjednocené arabské republice (SAR)
1967 – Porážka arabských států v Šestidenní válce s Izraelem, Sýrie musí Izraeli vydat velkou část svého území, mimo jiné i Golanské výšiny
1973 – 1974 – válka Yom Kippur s Izraelem
1976 – vojska Sýrie vyslána do Libanonu
1982 – militantní islámská extrémistická vzpoura potlačena, 5000 mrtvých
1985 – propuštění 39 rukojmých držených v letadle, které unesla extrémistická šíitská skupina Hizballáh
1987 – Sýrie usiluje o propuštění západních rukojmí v Libanonu, zlepšení vztahů s USA
1991 – válka v Perském zálivu, Sýrie na straně spojenců, obnoveny vztahy s Velkou Británií