Sýrie


Informace

Na území Sýrie žije 16,32 mil obyvatel (statistika z roku 2000), pokud počítáme všechny registrované Syřany dojdeme k číslu 17,938 mil. obyvatel. Z toho je 50,2 % mužů a 49,8% žen. Hustota obyvatelstva je 88 obyvatel /km2.

Školství
Sýrijské školství spravují dvě ministerstva – výchovy a vysokého školství.
Na státních školách je školství bezplatné. Školský systém se rozděluje na čtyři hlavní stupně:
Základní škola – trvá 6 let a ukončuje se certifikátem o dokončení základní školy. Docházka na základní školu je povinná.
Přípravná škola – od 7. do 9. třídy, škola končí vysvědčením o dokončení přípravné školy.
Gymnázium nebo střední škola – tato etapa se ukončuje maturitou, na jejímž základě se určuje zaměření na vysoké škole.
Vysoká škola – v Sýrii jsou 4 univerzity, které mají více než 50 fakult v Damašku, Aleppu, Homsu a Latakii a ostatních oblastech.


Věkové složení obyvatelstva je následující:
13,4% 15-19 let
22,7% 20-34 let
16,3% 35-54 let
4,0% 55-64 let
3,1% 65 let a více.

Aktivně činné obyvatelstvo činí 4,5 mil. obyvatel. Pokud jde o zaměstnanost, je struktura následující:

státní sektor: 26% obyvatel ( v roce 1995 to bylo 25,7%)
soukromý sektor: 73,4% (v roce 1995 73,8%)
družstevní sektor: 0,6% (v roce 1995 0,5%)
zemědělství: 28,5% (v roce 1995 28,6%)
průmysl: 13,0% (v roce 1995 17,3%)
stavebnictví: 14,3% (v roce 1995 12,6%)
obchod, doprava, finance: 21,9% (v roce 1995 20,5%)
veřejné služby, státní správa: 22,3% (v roce 1995 21,0%)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva mezi lety 1999 a 2000 činil 2,7%.
Podíl městského obyvatelstva: 50,9%
Podíl venkovského obyvatelstva: 49,1%
Střední délka života: 68 roků
Koeficient plodnosti v roce 1999: 3,66 narozených dětí na ženu