Sýrie


Informace

V Sýrii žije zhruba 17 milionů lidí a roční přírůstek obyvatelstva činí 3,4 % (jeden z nejvyšších na světě). Původ etnických Syřanů je semitský. 90% populace je tvořena Araby, ke kterým patří některé menšiny jako např. Beduíni. Zbývajících 10% populace tvoří Kurdové, Arméni, Čerkesové, Turci, Turkmeni, Peršané, Židé a Romové.
1224 Beduíni
Jednou z menšin žijících v Sýrii jsou Beduíni. V dnešní době je zde registrováno zhruba 100 000 příslušníků této populace. Jejich charakteristický kočovný styl života nabyl za poslední léta podoby poplatné dnešní době – zatímco dříve se živili nabízením doprovodu karavanám, prodejem velbloudů a zajišťováním ochrany před bandity, dnes jich většina žije ve městech nebo vesnicích a rádius jejich pohybu je určován lokalizací nových pastvin pro kozy a ovce. Místo velbloudů jich nyní většina používá automobily. Kromě tradičního oděvu si Beduíni do současné doby zachovali svoji tradiční pohostinnost, která se u nich vyvinula ze vzájemné sounáležitosti pramenící z nutnosti přežít v tvrdých podmínkách pouště.


Zajímavé odkazy

Mapa rozložení populace v Sýrii