Sýrie


Informace

Sýrie - damašek (Damascus) Hlavním náboženským směrem v Sýrii je islám, jehož stěžejní knihou islámu je Korán, ve kterém je možno na základě četných odkazů sledovat společný původ s křesťanstvím a judaismem. Existují dvě základní větve islámu: sunnitská a šíitská. Šíitská větev zahrnuje alawitskou a drúzskou odnož a tvoří asi 16% syrské populace.

Dále v Sýrii žije zhruba 10 – 13% křesťanů (přesný počet není zjištěn) a jejich počet v zemi má sestupnou tendenci. Tento jev má příčinu demografické povahy. Křesťané se odedávna stěhovali z venkova do měst, což mělo za následek pokles porodnosti u této skupiny obyvatelstva. Stejně tak měla na nižší míru porodnosti vliv vyšší úroveň křesťanských škol. Vyšší vzdělanost a profesionální úroveň plynoucí z existence kvalitního vzdělávacího systému (lepšího než ve státních školách) měla také za následek vyšší míru emigrace křesťanského obyvatelstva. Působí zde tři různé větve: východní ortodoxní, katolická a protestantská.

Málopočetná židovská populace přežívala v Damašku ještě na počátku 90. let. V roce 1992 prezident Haffiz Assad v rámci své snahy o zlepšení vztahů s USA omezil restriktivní opatření vůči Židům, po léta vystavovaných útlaku, a umožnil jejich odchod ze země. To mělo za následek odchod několika tisíců občanů této národnosti, v současné době jich jich žije v Damašku pouhých pár set.