Sýrie


Informace

Pokud bychom měli stručně charakterizovat obyvatele Sýrie, je nutné říci, že se jedná o přátelský a pohostinný národ. Místní lidé jsou velmi družní a komunikativní. V každém případě se vyplatí této pohostinnosti využít a v případě možnosti – pozvání na čaj, kávu, apod. proniknout alespoň částečně do jejich života a poznat některé jejich zvyklosti a způsoby chování.
V Sýrii žije kolem 13 393 000 obyvatel, z toho ve městě 50 % a na venkově dalších 50 %.

Zajímavé odkazy

Mapa hustoty osídlení v Sýrii