Sýrie


Informace

Území Sýrie je přírodní plošinou s úzkou pobřežní nížinou, na jihozápadě se rozkládá pohoří Antilibanon. Hlavním tokem je Eufrat a důležitá je funkce Assadské přehradní nádrže.
Obecně lze říci, že vegetace přechází od řídkých pouštních křovin na východě v suché pastviny na severu až po husté středomořské křovinné formace a občas lesy na nejvyšších horách. Kdysi hojné a bohaté lesy pokrývající horský pás v pobřežní oblasti byly ve velké míře zničeny (kácení, těžba dřeva) – zůstalo pouze několik malých oblastí. V oblastech, kde vegetace nebyla doposud redukována na již zmíněné křovinaté porosty, převládají borovice, tisy a citrusy. V ostatních oblastech kromě pouště dominují zemědělské porosty s omezeným nebo nulovým výskytem stromů, které musí o svůj život soupeřit s pouští.
Pokud jde o zvířenu, podle oficiálních předpokladů se v některých oblastech země vyskytují hyeny, lišky, divoká prasata, jezeveci, šakali, jeleni, medvědi, veverky a dokonce i tchoři, dále rozmanité ptactvo, avšak tyto informace je třeba brát s rezervou. Běžný turista stěží narazí na jiné zvíře než osla, kozu nebo velblouda. Velmi rozšířené jsou volně pobíhající kočky. Ve volné přírodě lze vidět ještěrky, agamy, apod., v odlehlých pouštních oblastech žijí gazely.