Sýrie


Informace

Sýrie - Palmyra Rozloha Sýrie činí 185 180 km2. Nachází se v oblasti Blízkého východu, částečně na pobřeží Středozemního moře, přičemž na jihozápadě sousedí s Libanonem a Izraelem, na jihu a východě pak s Jordánskem a Irákem. Severní hranici sdílí s Tureckem.
Naprostou většinu země tvoří suchá plošina, která se sklání k jihovýchodu, kde je proťata údolím Eufratu s přítokem Chabúr. Na jihu do ní zasahuje syrská poušť. V Sýrii najdeme několik základních geografických regionů: pobřežní pás ohraničený pohořím Jebel Ansariyya (průměrná výška 1000 m), za ním se nachází zemědělsky kultivovaná a využívaná stepní oblast, která velmi záhy přechází v poušť.
Pobřežní pás se táhne v délce zhruba 180 km mezi hranicí s Tureckem a hranicí s Libanonem. Hranice mezi Sýrií a Libanonem je tvořena pohořím Jebel Lubnan ash-Sharkiyya s průměrnou výškou vrcholů 2000 m.
Palmyra PalmyraNejvyšší hora Sýrie se nazývá Jebel ash Sheik (biblická hora Hermon), která dosahuje výše 2814 m. Další pohoří, která najdeme v Sýrii, se nachází na jihu u hranic s Jordánskem - Jebel Druze a v centrální oblasti, severně od Palmyry – Jebel Abu Rujman. Oáza Palmyra bývala společně s dalšími oázami důležitým bodem pro obchodní karavany cestující mezi Středomořím a Mezopotámií.
Hlavní zemědělská oblast Sýrie se nachází v tzv. úrodném půlměsíci, který je tvořen obloukem vymezeným přibližně městy Damašek, Homs, Hamá, Aleppo a Qasmishli. Velký význam pro zemědělství mají řeky Así (Orontes) a Eufrat (arabsky Al Furát) a tzv. oblast Džazíra (v překladu ostrov), která se nachází mezi řekami Eufrat a Tigris (oblast Mezopotámie) na severu země a pokračuje dále do Iráku, kudy tyto řeky dále protékají. Syrská poušť, představovaná nekonečnými kamenitými pláněmi, zabírá celou jihovýchodní část země.