Sýrie


Informace

Policie je v Sýrii všudypřítomná, neboť se jedná o klasický policejní stát. Na ulicích ve městech narazíme na policejní hlídky na každém rohu, příslušníci policie jsou vybavení většinou samopaly, často jsou k vidění sotva osmnáctiletí mladíci v civilu rovněž se samopalem v ruce. Policejní hlídky jsou často umístěny před vstupem do veřejných budov – ministerstev, bank, důležitých úřadů, apod. Nicméně, běžný turista, pokud jedná korektně a v souladu s místními zvyklostmi a zákony s policií nepřijde do osobního kontaktu.