Sýrie


Informace

Spropitné, neboli baksheesh je běžnou součást života na Blízkém východě, i když obyvatelé Sýrie na něj, na rozdíl od jiných okolních států, nekladou přílišný důraz. Spropitné bude očekávat číšník v lepší restauraci, přičemž jeho výše se zde obvykle pohybuje okolo 10% celkové ceny. Rovněž bývá zvykem dávat spropitné u jiných služeb – např. za odnos zavazadel do hotelového pokoje, za naložení zavazadel na pás na letišti, apod. Obvyklá výše spropitného zde bývá 25 SYP.