Sýrie


Informace

Z hlediska turistiky je Sýrie velmi bezpečný stát. S vyjímkou bezprostředního okolí klubů|barů v Aleppu a v Damašku, kde je nezbytná určitá míra opatrnosti, není problém se procházet po ulicích v kteroukoliv denní dobu i v noci. Syřané jsou velmi přívětiví a přátelští a není rozhodně mít obavy, když např. dojde k pozvání do domácnosti. Velmi příznivá je i skutečnost, že se zde téměř nevyskytují kapesní krádeže (na rozdíl od jiných států). Rovněž krádeže automobilů a jejich zařízení jsou velice ojedinělým jevem.

Zajímavé odkazy

Odkaz na aktuální info na Ministerstvu zahraničních věcí