Sýrie


Informace

Návštěvník Sýrie musí mít na paměti několik zásad týkajících se stravování. Pokud jde o ovoce a zeleninu, vždy je třeba ji umýt v dezinfikované vodě a pokud možno před konzumací oloupat. Důležité je konzumovat pokud možno tepelně upravené pokrmy (nikoliv ohřívané). Při návštěvě restaurace či jídelny je vhodné zjistit její stav (čistotu prostředí, ale i personálu či prodavače, pokud se jedná o stánek na ulici).
Zvláštní opatrnost je nutné věnovat konzumaci vody, zejména pak ledu. Rozhodně by neměla být konzumována voda, u které si dotyčný není jist nezávadností a nezná její původ. Nejlepší způsob jak se vyhnout komplikacím je používat zásadně balenou vodu v lahvích, která je hojně dostupná (vždy zkontrolujte, že uzávěr láhve je originální a že láhev nebyla opakovaně plněna vodou neznámého původu) a vyhýbat se používání ledu. Opatrnost je samozřejmě namístě rovněž při konzumaci džusů. Mléko často nebývá pasterizováno, je ale převařené a pokud je hygienicky skladováno nemělo by činit problémy. Pití čaje a kávy je bezpečné, neboť voda prochází varem.