Sýrie


Informace

V Sýrii se jezdí vpravo.
Povolené rychlosti jsou 60 km/h v zastavěných oblastech, 70 km/h na silnici mimo zastavěnou oblast a 110 km/h na hlavních vysokorychlostních komunikacích.
Silnice mají vcelku přijatelnou úroveň, avšak většina nápisů na ukazatelích je uvedena pouze v arabštině – snad s výjimkou větších měst. Dopravní značení bývá velmi úsporné a často nepřehledné, také většinou pouze v arabštině. Je třeba mít na paměti, že názvy některých známých měst v arabštině mají odlišnou podobu od námi používaných jmen: Aleppo=Halab, Palmyra=Tadmur, Lattakyia=Alladzikyia. Při průjezdu městy a vesnicemi je nutno dbát zvýšené pozornosti, neboť na silnici se často vyskytuje velký počet lidí a často zvířat. Řízení za tmy může být poněkud nebezpečné, neboť zdaleka ne všichni řidiči jsou zvyklí používat světla. Během řízení je nezbytné věnovat také vysokou pozornost případným neopatrným chodcům, kteří často bezhlavě vstoupí do vozovky ve snaze přejít.

V Sýrii se dopravní předpisy v našem pojetí téměř nedodržují a lze říci, že bezohlednost jedněch řidičů je kompenzována velkou tolerancí druhých. Cestu vlastním vozidlem do Sýrie lze doporučit pouze zkušenému a „vyježděnému“ řidiči. Vymáhání náhrady v případě nehody je velice obtížné a zdlouhavé. Zvláštní kapitolou je ohleduplnost (nebo spíše její absence) většiny místních řidičů vůči chodcům. Rozhodně nelze spoléhat na zdejší pravidla a už vůbec na nejnovější předpisy, totiž že chodec na přechodu má přednost.
Situace na ulici – a to i na přechodu- mnohdy připomíná hon – chodci jsou nuceni pobíhat a uskakovat před netrpělivě troubícími řidiči. Hlídkující policisté situaci příliš nenapomáhají a zdá se, že situaci nemají zcela ve svých rukou. Platí zásada – silnice, či ulice patří vždy a za každé situace automobilům.