Sýrie


Informace

Všechny věci osobní potřeby jsou při dovozu i vývozu osvobozeny od cla. Jejich klasifikace a tedy posouzení, zda podléhají clu či nikoliv je plně v pravomoci celních úředníků. Pokud jde o alkohol, je povolen dovoz dvou lahví, v případě cigaret dva kartony.
Mezi položky, které je nutno deklarovat patří: videokamery, elektronika, mobilní telefony, radiostanice, televizory, radiopřijímače, filmové kamery, fotoaparáty, hudební nástroje a notebooky, apod. Z vlastní zkušenosti však víme, že pokud jde o fotoaparát, nebyla deklarace požadována.

Pokud jde o valuty a syrské libry, není jejich dovoz do Sýrie omezen a nepodléhá přihlášení celním orgánům. Povinná výměna valut neexistuje. V případě, že subjekty dovážející měnu hodlají tuto měnu opět vyvézt, je nezbytné její přihlášení při dovozu celním orgánům v těchto případech:

-vyvážená částka u non-residentů a Syřanů žijících v zahraničí déle než rok (mimo Jordánska a Libanonu) bude přesahovat výši 5 000,- USD

-vyvážená částka u residentů (Syřané, cizinci s pobytem 1 rok, právní osoby registrované v Sýrii a pobočky zahraničních společností) bude přesahovat 3 000,- USD a 2 000,- SYP (syrských liber).

Pokud jde o syrské libry, jejich vývoz není povolen (kromě výše uvedeného) a to ani v případě, že je prokázáno, že tyto byly do Sýrie příslušným subjektem dovezeny, či získány směnou za valuty v Commercial Bank of Syria. Pokud jde o residenty cestující do Jordánska a Libanonu, mohou vyvézt 7 500 SYP.

Směnu valut lze provést v bankách a velkých hotelech, kurz je stabilní a rozdíly mezi jednotlivými směnárnami jsou minimální.

Pokud jde o cestování se zvířaty, platí běžné mezinárodní předpisy, je vyžadován mezinárodní veterinární zdravotní průkaz.