Švýcarsko


Informace

Ve Švýcarsku žije podle údajů z roku 2000 7,2 mil. obyvatel. Z toho je cca 20 % cizinců, kteří jsou soustředěni především ve švýcarských aglomeracích, např. v kantonu Ženeva žije 38 % cizinců, a naopak v malém kantonu centrálního Švýcarska Uri je registrováno pouze 8 % cizinců. Průměrná hustota obyvatelstva dosahuje 172 obyvatel na 1 km2. Ve městech je koncentrováno 68% obyvatelstva.
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva se ve Švýcarsku pohybuje ve výši +0,5 % (v roce 2000). Největší přírůstek obyvatelstva byl zaznamenán v letech 1950-1970 (+1,4 %), naopak jeden z nejmenších byl v roce 1975 (-0,4 %). Pro srovnání: v Německu je roční přírůstek obyvatelstva na úrovni 0,3 %, ve Francii 0,4 % a v Itálii 0,2 %. Předpokládaná délka života mužů je 76,9 let a 82,6 let u žen.

Počet obyvatel celkem - 7 204 100:
z toho muži 3 519 700 a ženy 3 684 400
z toho Švýcaři 5 779 700 a cizinci 1 424 400
z toho svobodní 3 037 000, ženatí/vdané 3 335 100, ovdovělí 417 300, rozvedení 414 600