Švýcarsko


Informace

Předvolba: 00 41
Policie – tísňová volání 117