Jihoafrická republika


Informace

Přesto že více než 40% obyvatel žije na venkovech, zemědělství zaměstnává méně než 10% práceschopného obyvatelstva a na tvorbě HDP se podílí velmi malým dílem. Výnosy plodin jsou velmi kolísavé a nejisté v závislosti na srážkách a vážným problémem je také eroze půdy. Hlavní pěstovanou plodinou je kukuřice, pšenice, oves, na vývoz se pěstuje cukrová třtina, citrusy a další ovoce, vinná réva, bavlna a tabák. JAR je světově známým vývozcem ovoce a existuje jen velmi málo druhů ovoce, které se zde nepěstují. Daleko rozsáhlejší je živočišná výroba, která využívá obrovských ploch pastvin k chovu ovcí a skotu, zejména pro vývoz masa, mléčných výrobků a vlny. Rozšířené je také drůbežářství. Studený Bengueský proud způsobuje, že pobřežní vody na jihozápadě jsou plné sardinek, makrel, garnátů, barakud a dalších ryb. Významná je produkce rybí moučky. Lesní plochy, většina z nich je uměle vysazovaná, jsou dostačují k uspokojení domácí spotřeby dřeva.
Tři čtvrtiny země se používají pro zemědělskou činnost, ale pouhých 12% území je vhodné pro pěstování plodin. Velkým problémem jsou nepravidelné deště, mnoho polí je proto závislých na umělém zavlažování. Dnes je uměle zavlažováno okolo 1,2 milionů ha polí.
Během posledních let postihlo zemi několik velkých období sucha a zemědělství začalo upadat. I přes to je JAR absolutně soběstačná ve výživě svých obyvatel.