Jihoafrická republika


Informace

Obrovské naleziště zlata a diamantů udělaly z Jihoafrické republiky nejbohatší a hospodářsky nejsilnější zemi Afriky. Téměř polovinu jihoafrického vývozu tvoří zlato a drahé kameny. Řadí se také mezi světové producenty platiny, rud chromu, manganu, vanadia, antimonu, uranu a azbestu. Rozvinutá je také těžba uhlí, mědi i stříbra. Nenacházejí se zde však ložiska ropy, což Jihoafrické republice působilo značné potíže v dobách apartheidu, když na ni byly uvaleny světové hospodářské sankce. V zemi se také nachází několik závodu na zpracování rud barevných kovů. Nejdůležitější odvětví průmyslu představuje strojírenství, které vyrábí dopravní prostředky, důlní zařízení, zemědělské a stavební stroje a zbraně. Dále petrochemie a chemický průmysl s výrobou trhavin a hnojiv. Nejrozšířenější je potravinářství a textilní výroba.
Nejvíce procent exportu tvoří zlato, kovy a kovové výrobky, uhlí a diamanty. Dováží se stroje, zařízení, ropa a chemikálie. Hlavním obchodním partnerem je USA, Japonsko, Velká Británie, Itálie a Švýcarsko.
Energetika je založena na spalování domácího uhlí. V zemi se nacházejí největší tepelné elektrárny světa, které jsou soustředěné zejména v Transvaalu. Na hydro a jaderné elektrárny připadají pouze 4% vyrobené elektřiny. Jižní Afrika zajišťuje téměř 2/3 africké produkce elektřiny.

Minerální bohatství
Unikátní a rozsáhlé geologické formace jsou zdrojem obrovského minerálního bohatství. Pánev Witwatersrand je obrovskou zásobárnou zlata, stříbra, uranu, pyritu. Nachází se zde 98% všeho jihoafrického zlata. Komplex Bushveld v provincii Mpumalanga a v Northern Province, produkuje více než polovinu světových zásob rud chrómu. Nacházejí se zde i slitiny vanadu, železa, oceli, mědi, niklu a fluorid vápenatý.
V Transvaalu se nachází více než 80% světových rezerv manganu a také značné množství železných rud.
Provincie Mpumalanga a KwaZulu-Natal disponují značnou zásobou uhlí a antracitu.
Ve vulkanické oblasti v okolí Phalaborwa se nacházejí zásoby mědi, titanu, fosfátu, železa a slitiny zirkonia.
Severní Kapsko nabízí zásoby zinku, mědi a olova.
Diamanty, titan, železo a slitiny zirkonia se nalézají po celé zemi.